top of page
Communication Tower

PRIVACY POLICY BE

Our Privacy Policy

Buckleaders.com in samenwerkign met Nectarcontests, een handelsnaam van Firebrick Media N.V, (hierna “NC”) organiseert prijsvragen waarbij de deelnemers kans maken om mooie prijzen te winnen. Waarom? Onze klanten/samenwerkingspartners komen graag in contact met potentiële klanten om hen te informeren over mooie aanbiedingen van producten en diensten.

Met dit doel verwerkt NC persoonsgegevens van u als u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om en hanteren de hoogste beveiligingsstandaarden.

Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NC verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als u deze zelf verstrekt:

 • Seksuele leven

 • Lidmaatschap vakbond

 • Gezondheid

 • Kredietwaardigheidscheck

Bij sommige samenwerkingspartners van NC is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Waarom we gegevens nodig hebben

NC verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden commerciële email-berichten en sms-berichten van en door onze samenwerkingspartners

 • U te kunnen bellen voor commerciële doeleinden

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • NC analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • NC volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 • NC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

NC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

​​

NC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven. De bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, hebben eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NC draagt geen verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen en wij verwijzen dan ook naar de privacy policies van onze samenwerkingspartners.

In kaart brengen websitebezoek

NC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NC gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

​Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

​​Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. ​Lees meer over de privacy policy van de bedrijven die de cookies plaatsen:

​Google (analytics): https://www.google.com/intl/nl/policies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nectarcontests.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

NC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nectarcontests.com

​​

We kunnen uw informatie delen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen wanneer zij producten of diensten aanbieden waarvan wij denken dat die u zullen interesseren. Dit zijn alleen bedrijven die actief zijn in de volgende sectoren:

Financieel                                   Huis & Technologie                                Publieke Sector         Lifestyle

Vergelijkings Websites                       Energy                                                                 Government                Astrologie

Incasso                                                 Doe-het-zelf                                                        Politiek                            Automotive

Financial Dienstverlening                  Huishoudelijke producten & Services               Legal                               Competities Online

Verzekeringen                                     IT Services & Software                                       Non-Profit                    Onderwijs, onderzoek

Shares                                                  Media, TV, Radio, Film, Online & Print                                                Gezondheid

                                                             Telecom                                                                                                        Travel  

                                                             E-Commerce                                                                                                Werkgelegenheid

bottom of page